برکناری مقام موشکی اسرائیل به خاطر لو دادن اطلاعات محرمانه

سیاسی

رئیس سیستم های دفاع موشکی رژیم صهیونیستی به خاطر لو دادن اطلاعات محرمان نظامی از کار خود اخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس سیستم های موشکی رژیم صهیونیستی به خاطر عدم کفایت در جلوگیری از افشای اطلاعات این رژیم از کار خود برکنار شد.

در بیانیه دولت صهیونیستی «یائیر راماتی» رئیس سیستم های موشکی اسرائیل به خاطر نفوذ اطلاعاتی در مقابل ایران از کار خود برکنار شده است.

به گفته سه نفر از نزدیکان راماتی اسناد محرمانه رژیم صهیونیستی از طریق وی به دست ایران افتاده است.

راماتی چهار سال گذشته در پست ریاست سیستم دفاع موشکی اسرائیل فعالیت می کرد. رژیم صهیونیستی اخیراً سیستم موشکی موسوم به آرو ۳ را آزمایش کرده است.

در دوران ریاست راماتی، رژیم اسرائیل گنبد آهنین خود را در اطراف مرزهای سرزمین های اشغالی به کار گرفت. صهیونیستها ادعا می کنند این سیستم در مقابل راکت های مقاومت ۹۰ درصد موفق بوده است.

کد N1083167