کوهنوردی هاشمی رفسنجانی

اکبر هاشمی رفسنجانی

صفحه اینستگرام آیت الله هاشمی رفسنجانی تصویری از کوهنوردی وی منتشر کرده است.

2929

کد N1083125