لوکیانف: تهدیدهای تلافی جویانه روسیه را نباید باد هوا فرض کرد

روسیه

رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و پروفسور ‏محقق مدرسه عالی اقتصاد معتقد است تهدید روسیه به تلافی تحریم های اقتصادی آمریکا را نمی توان باد هوا حساب کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روزنامۀ روسی ماسکوفسکی کمسمولتس، فئودور لوکیانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و پروفسور ‏محقق مدرسه عالی اقتصاد‏ دربارۀ تهدید مسکو می گوید: روسیه به علت وزن اقتصادی کمتر از آمریکا نمی تواند به واشنگتن پاسخ متقارن این تحریم ها را بدهد.

 لوکیانوف در خصوص تهدیدهای تلافی جویانه روسیه می گوید: هشدارهای مقامات روسیه را نباید باد هوا فرض کرد. 

با این همه او بر این باور است که روسیه در زمینه سیاست، امکانات بیشتری دارد تا در اقتصاد.

مقامات روسیه اعلام کردند که گسترش جدید تحریم های ضد روسی توسط واشنگتن بی جواب نخواهد ماند.

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که پاسخ معینی که ممکن است فوری و مورد انتظار طرف مقابل نباشد، داده خواهد شد و بعد از آن مقامات واشنگتن نباید تعجب بکنند که چرا پاسخ روسیه به این شکل بوده است.

این کارشناس حاضر نیست زمان و مکان عملیات تلافی جویانه روسیه را پیش بینی کند و معتقد است که رئیس جمهور روسیه فراست خوبی دارد و می تواند از فرصتهای مناسب استفاده کند. با توجه به این که در جهان میلیون ها مناقشه رخ می دهد، میدان عملیات نامحدود به نظر می آید.

5249

کد N1082990