روسیه 'مولتی کوپتر' جنگی بدون سرنشین می‌سازد

ایرنا نوشت: روسیه در قالب برنامه ریزی های گسترده افزایش قدرت نظامی خود برنامه ساخت «مولتی کوپتر» بدون سرنشین با توان عملیاتی بالا را در نظارت زمینی و همچنین حمله به یگان های دشمن در دستور کار قرار داده است.

مولتی کوپترهای تهاجمی بدون سرنشین روسیه توان تسلیح به نارنجک انداز و آتشبارهای مختلف را خواهند داشت.

آلکساندر یاکونین مدیر کل شرکت متحده ابزار سازی روسیه به خبرگزاری تاس گفت: براساس طراحی های انجام شده، مولتی کوپترها همزمان با توان نظارت مستقل بر مراکز و تاسیسات گوناگون، می توانند خود را از تیررس حمله های ناگهانی با سلاح سبک خارج کنند.
مولتی کوپترهای بدون سرنشین با کاربردهای مختلف می تواند عرصه ای جدید در فراگیری این صنعت باشد، زیرا نسبت به پهپادهای معمولی (هواپیماهای بدون سرنشین) جابجایی و استفاده آن ساده تر است و همچنین هزینه ساخت آن کمتر است.

52261

کد N1082134