سخنرانی وزیر احمدی‌نژاد در همایش «چند می‌گیری نفوذ کنی؟»

کامران باقری لنکرانی,محمود احمدی‌ نژاد

تصویر تبلیغاتی همایشی با عنوان «چند می‌گیری نفوذ کنی؟» با سخنرانی کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت احمدی‌نژاد در گروه‌های تلگرامی انتشار گسترده‌ای یافته است.

2727

کد N1081794