استاد دانشگاه آلاباما آمریکا در گفتگو با مهر:

قانون ضد روادید آمریکا ناقض ماده ۲۹ برجام است

سیاسی

پروفسور«نادر انتصار» معتقد است محدودیت های روادید جدید که توسط رئیس جمهور اوباما امضا شد ناقض ماده ۲۹ برجام است.

گروه بین الملل- پیمان یزدانی : اقدام کنگره آمریکا در تصویب قانونی که موجب اعمال محدودیت های صدور روادید برای آن دسته از افراد اروپایی می شود که به ایران سفر کرده اند واکنش هایی را از سوی ایران و برخی کشورهای اروپایی داشته است.

برخی کارشناسان و تحلیلگران تصویب چنین مصوبه ای از سوی کنگره آمریکا را ناقض توافق هسته ای بین ایران و گروه۱+۵ می دانند که با هدف سنگ اندازی در مسیر اجرایی شدن برجام می دانند امری که برخی معتقدند نشانه های عدم تمایل رئیس جمهور بعدی برای اجرایی کردن برجام است.

با اینحال برخی از کارشناسان و صاحب نظران همانند «گری سیک» مشاور امنیت ملی ۳ رئیس جمهور پیشین آمریکا بر این باورند که رئیس جمهور بعدی آمریکا هر کسی که باشد به خاطر تبعاتی که عدم اجرای برجام می تواند برای وجهه و جایگاه بین المللی آمریکا داشته باشد، مجبور به اجرای برجام خواهد بود هر چند این کار را در مقایسه با دولت اوبا با اشتیاق کمتری پیگیری کند.

پروفسور«نادر انتصار» استاد علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی آمریکا در خصوص این مسئله که آیا رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام را اجرا خواهد کرد یا خیر به خبرنگار مهر گفت: رئیس جمهور بعدی آمریکا سعی خواهد کرد توافق هسته ای با ایران را لغو کند ولی این کار را از طرق غیر مستقیم انجام خواهد داد.

انتصار در ادامه افزود: ما قبلا هم شاهد نمونه هایی از چالش های غیرمستقیم ایجاد شده از سوی کنگره آمریکا در راه اجرایی شدن برجام بوده ایم. محدودیت های روادید جدید که توسط رئیس جمهور اوباما امضا شد ناقض ماده ۲۹ توافق هسته ای جامع (برجام) است.

وی همچنین درباره تاثیر جمهوری خواه بودن احتمالی رئیس جمهور آمریکا بر روند اجرای برجام تصریح کرد:در صورتیکه رئیس جمهور بعدی آمریکا از میان جمهوریخواهان باشد ما شاهد اقدامات پشت پرده بیشتری از این دست از سوی کنگره خواهیم بود. اقداماتی که با هدف متوقف کردن اجرای برجام بطور غیر مستقیم اتخاذ خواهند شد. با این طریق سعی خواهد شد بطور غیر علنی اجرای برجام متوقف شود.

کد N1081770