واکنش روزنامه اعتماد به سخنان آیت الله یزدی و آیت الله جنتی در مورد زیاد بودن کاندیداها

اعتماد نوشت:نام‌نویسی تعداد قابل توجهی افراد در انتخابات خبرگان رهبری و مجلس، نسبت به دوره‌های پیش به‌جای آنکه با استقبال دست‌اندرکاران مواجه شود، برخی را به واکنش واداشت چنانچه گویی توطئه‌ای در کار است.

کد N1081769