واکنش وزارت خارجه به ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در نشست اتحادیه عرب

جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه وزارت خارجه به ادعاهای مطرح شده علیه کشورمان در نشست اتحادیه عرب واکنش نشان داد.

کد N1081653