تاکید اشتاین مایر بر تشدید کنترل مرزهای اروپایی

سیاسی

وزیر امورخارجه آلمان بار دیگر بر لزوم تشدید کنترل مرزهای اروپایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان،« فرانک  والتر اشتاین مایر » وزیر امورخارجه آلمان در گفتگو با روزنامه فونک مدین گروپ همچنین اظهار داشت: کنترل مبادی وروی مرزهای اروپایی از ضرورت قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان لزوم تشدید کنترل ورود و خروج به مرزهای اروپایی گفت: این پیشمهاد به کمیسیون اروپا نیز ارائه شده تا راهی برای کنترل هر چه بیشتر مرزهای کشورهای اروپایی در پیش گرفته شود.

وزیر امورخارجه آلمان در ادامه اظهار داشت: باید دو مقوله پذیرش پناهجویان و مبارزه با تروریسم از هم تفکیک داده شود تا بتوان به خوبی در هر دو موضوع پیشرفت داشت.

پس از وقوع حوادث تروریستی پاریس کشورهای اروپایی بر لزوم تشدید قوانین مهاجرت و پذیرش پناهجویان تاکید داشته و خواستار بالابردن سطح امنیت مرزها شدند.

کد N1080827