حسین کمالی:

افکار عمومی نسبت به وجود گروه‌های فشار هوشیار شده‌ است

کد N1080714