داعش کدام شهرها را فتح کرده؟ کجاها را از دست داده؟

ایسنا نوشت: با نزدیک شدن به پایان سال ٢٠١٥ بررسی فتوحات داعش در مقابل شهرهایی که از دست داده است مورد توجه قرار گرفته.

کد N1080019