عربستان در سال ٢٠١٥ چند نفر را گردن زده است؟

ایسنا نوشت: در سال جاری میلادی بیش از ١٥٠ نفر در عربستان سعودی گردن زده شده اند.

کد N1079879