صبح امروز؛

وزیر کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

سیاسی

وزیرکشور از ستاد انتخابات کشور بازدید و در جریان چگونگی روند ثبت نام داوطلبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز با حضوردر ستاد انتخابات کشور از روند ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بازدید کرد.

امروز آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور تا پایان روز از داوطلبان ثبت نام به عمل خواهد آمد.

کد N1079621