سید حسن خمینی:سخن و راه درست هزینه دارد/ مسیر روزی پلو دارد و روزی ناسزا شنیدن

جماران نوشت:یادگار امام با تاکید بر اینکه سخن و راه درست هزینه دارد، گفت: مرحوم آخوند خراسانی با دشنام های زیادی از جمله تهمت بهایی بودن مواجه بود، اما استقامت او در رأی، در مقابل دشنام افراد به ظاهر متدین، ایشان را از اقران خود متمایز می کرد.

مهم‌ترین سخنان حجت الاسلام سیدحسن خمینی در همایش نکوداشت آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در دانشگاه مفید قم به این شرح است:

** حاشیه آخوند خراسانی بر مکاسب که بسیاری از علما آن را بر سایر آثار ترجیح داده اند گرچه مغفول نمانده است، اما در اندازه واقعی خود مطرح نیست.

** نباید فراموش کنیم که بسیاری افراد سلطنت رضاشاه را از آثار حرکت مشروطه دانسته اند و بخش زیادی از متدینین به این حرکت در همان زمان به دیده تردید نگاه کردند، اما یادمان باشد از مشروطه تا کشف حجاب کمتر از ۳۰ سال فاصله است و بسیاری در همان دوران با این قضیه، معترضانه برخورد می کردند؛ لذا اینکه امروز هیچ شک و شبهه‌ای نسبت به صحیح بودن حرکت مشروطه نداریم دلیل آن نیست که افراد آن روزگار هم چنین تصوری داشته‌اند.

** وقتی تاریخ مشروطه را ورق می زنیم می بینیم که مرحوم آخوند خراسانی در دوره خود با دشنام های زیادی از جمله تهمت بابی بودن و بهایی بودن مواجه بود، اما استقامت او در رأی، در مقابل دشنام افراد به ظاهر متدین، ایشان را از اقران خود متمایز می کرد.

** وی با ذکر نمونه های تاریخی از اتهامات و تهمت های فراوانی که به این عالم بزرگ دینی وارد می شد، وجه تمایز و یکی از درس های شخصیت ایشان را ایستادگی در مقابل این موج ها ذکر کرد و با اشاره به اینکه همه ما شرایط مشابه آن وضعیت را درک کرده ایم تصریح کرد: اینگونه نیست که اگر سخن درستی بگوییم و راه درستی را برویم بی هزینه باشد، بلکه قطعا این راه هزینه دارد.

** امام وقتی حرکت خود را آغاز کردند مشکلات زیادی داشتند؛ همانگونه که به یاد داریم ایشان گفتند خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی‌های دیگران نخورده است؛ گویی تیغ آن جریان تا آخر در جگر ایشان مانده بود و در پایان عمر از آب کشیدن ظرف آبی که مرحوم حاج آقا مصطفی از آن آب خورده بودند شکوه کردند، زیرا این اتفاق برای ایشان گران آمده بود.

** درس مرحوم آخوند این است که اگر می خواهید مردانه زندگی کنید باید هزینه دهید و همه چیز به 6 متر پارچه روی سر نیست! بلکه باید هزینه دهید؛ مسیر روزی پلو دارد و روزی ناسزا شنیدن.

** مرحوم آخوند خراسانی صرفا از این جهت که ایران را از استبداد نجات دادند و در مقابل مشکلات ایستادند کار بزرگی نکردند، بلکه کار ایشان این بود که در مقابل منیّت درونی خویش ایستاد و همین عامل شخصیت او را ممتاز کرده است.

2929

کد N1079353