شورای امنیت قطعنامه حمایت از توافق صلح لیبی را تصویب کرد/لیبی خواهان مداخله خارجی نیست

کد N1078864