فیلم/تدابیر امنیتی در فرودگاهی در ترکیه پس از انفجار امروز

سیاسی

بین الملل: انفجاری بامداد امروز در نزدیکی محل توقف هواپیماهای متعلق به شرکت پگاسوس در محوطه فرودگاه صبیحا گوکچن استانبول در ترکیه روی داد، در پی آن تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ شد.

 

 

کد N1078577