فیلم/ انفجار در فرودگاه «صبیحه گوکچن»

سیاسی

بین الملل: فرودگاه بین المللی صبیحه گوکچن در شهر استانبول صبح امروز شاهد انفجار یک بمب بود که بر اثر آن دستکم دو نفر زخمی شدند.

فیلم/ انفجار در فرودگاه «صبیحه گوکچن»بین الملل: فرودگاه بین المللی صبیحه گوکچن در شهر استانبول صبح امروز شاهد انفجار یک بمب بود که بر اثر آن دستکم دو نفر زخمی شدند.

کد N1077597