آمریکایی ها نسبت به رییس جمهور شدن ترامپ چه احساسی دارند؟

ایرنا نوشت: امریکایی ها احساس خوبی نسبت به رییس جمهور شدن ترامپ ندارند.

کد N1077231