فیلم/توفان میلور در فیلیپین

سیاسی

بین الملل: توفان به همراه بادهایی با سرعت ۱۵۰ کیلومتر در ساعت، منطقه بیکل واقع در دورترین جزایر فیلیپین را درنوردید.

 

 

کد N1077180