ابراهیمیان: منعی برای ثبت نام زنان به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات خبرگان وجود ندارد

مجلس خبرگان,شورای نگهبان,نجات الله ابراهیمیان

میزان نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت:منعی برای ثبت نام بانوان به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات خبرگان وجود ندارد.

نجات الله ابراهیمیان درباره ثبت نام زنان در انتخابات مجلس خبرگان گفت:برای ثبت نام بانوان به عنوان داوطلب نمایندگی در انتخابات خبرگان منعی وجود ندارد.

این سخنان در حالی است که در چهار دوره قبل هیچ زنی عضو مجلس خبرگان نبوده است.

23213

کد N1076802