فیلم/ پیشروی نیروهای عراقی در شمال الرمادی

سیاسی

بین الملل: نیروهای ارتش عراق در نبرد آزادسازی الرمادی پیشروی چشمگیری در شمال این شهر به دست آوردند.

فیلم/ پیشروی نیروهای عراقی در شمال الرمادیبین الملل: نیروهای ارتش عراق در نبرد آزادسازی الرمادی پیشروی چشمگیری در شمال این شهر به دست آوردند.

کد N1076320