۵ شهروند بحرینی به حبس ابد محکوم شدند

سیاسی

رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب مردم انقلابی بحرین، پنج شهروند این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه بحرین در ادامه سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه پنج نفر از شهروندان این کشور را به حبس ابد محکوم کرد.

این افراد به اتهام ساخت مواد منفجره، در اختیار داشتن و استفاده از آن به حبس ابد محکوم شده اند.

بحرین از سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات مردمی علیه دیکتاتوری رژیم آل خلیفه است، معترضین خواستار اصلاحات سیاسی، رفع تبعیض و کاهش نفوذ خاندان پادشاهی آل خلیفه هستند اما پاسخ دستگاه امنیتی بحرین به این اعتراضات، بازداشت های گسترده و بدون اتهام، محاکمه های غیر قانونی و ظالمانه، سلب تابعیت بحرین و محرومیت از حقوق اجتماعی و ... است.

کد N1076221