یادداشت بین الملل؛

تروریسم خیلی هم بد نیست اگر...!!

سیاسی

دولت مردان غربی می گویند وقتی در فرانسه کسی کشته می شود فعل ناجوانمردانه ای اتفاق افتاده اما وقتی هواپیماهای رژیم صهیونیستی در خاک یک کشور مستقل رسما دست به ترور دولتی می زند هیچ اشکالی ندارد و...

خبرگزاری مهر/ گروه بین الملل ـ مسعود بصیری: تروریست اتفاقا خیلی هم بد نیست. نه این که کاملا خوب باشد اما حداقل گاهی اوقات می تواند خوب و مفید واقع شود!  به عنوان مثال وقتی ترور در فرانسه یا آمریکا یا انگلیس انجام شود حتما کار بدی است اما وقتی در سوریه انجام می شود خیلی هم خوب است و می تواند اهداف زیادی را در پی داشته باشد به خصوص وقتی که منافع رژیم صهیونیستی تامین می شود تروریسم خوب است و از سوی هیچ دولت غربی محکوم نخواهد شد.

دولت مردان غربی می گویند وقتی در فرانسه کسی کشته می شود فعل ناجوانمردانه ای اتفاق افتاده اما وقتی هواپیماهای رژیم صهیونیستی در خاک یک کشور مستقل رسما دست به ترور دولتی می زند هیچ اشکالی ندارد و حق کاملا با آدم کش های تل آویو است.

عماد مغنیه، سمیر قنطار، فتحی شقاقی و امثال این مردان، همه و همه شهدای ترور هستند اما ترور کننده آنها در حاشیه امن قرار دارد و به تازگی هم نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار در بودجه سال آینده آمریکا برای تجهیز سیستم های جنگی آن اختصاص یافته است. جالب آنکه نتانیاهو که خود مظهر یک تروریسم دولتی است در زمانی که توهین کنندگان به اسلام در مجله «شارلی هبدو» ترور می شوند فورا به فرانسه رفته و در کنار معترضین به تروریسم قرار می گیرد که این خود یکی از خنده دارترین جوک های تاریخ بشر است.

امروز سمیر قنطار شهید سیاست های همین افراد است و جالب آنکه سازمان های بین المللی که به خاطر کشته شدن نهنگ ها یا مردن یک لاک پشت عزا می گیرند در این گونه موارد خواب هستند و گویا چیزی نمی شنوند. به همین دلیل هم هست که مقامات رژیم صهیونیستی نه تنها مورد مواخذه قرار نمی گیرند بلکه در کمال وقاحت کار کثیف خود را می ستایند و از کشته شدن سمیر قنطار ابراز خوشحالی می کنند.

به عنوان مثال «آیلیید شاکید» وزیر دادگستری رژیم اشغالگر قدس رسما در سخنانی از موفقیت آمیز بودن عملیات ترور سمیر قنطار ابراز خشنودی کرد. یا این که «یواال اشتاینیتز» وزیر زیرساخت ملی، انرژی و آب از حزب لیکود و عضو شورای وزارتی کوچک امورامنیتی و سیاسی رژیم اسراییل، نیز می گوید: «هرکس این عملیات را صورت داد کار خوبی کرد.»

واقعیت این است که دنیای غرب به وسیله رسانه و بوق های پرصدای خود در حال جابه جا کردن ارزش ها و اولویت ها در نگاه مردم است اما صدای این رسانه ها این قدر بلند و گاهی قشنگ نواخته می شود که امکان فاصله گرفتن از آنها را برای مخاطبانشان فراهم نمی کند.

سمیر قنطار ترور شد و اگر جهان همچنان خواب باشد فردا نوبت فرد دیگری است اما باید از روزی ترسید که این تروریسم گریبان سازندگان آن را هم بگیرد و آنهایی راکه در زیر بوق های تبلیغاتی رسانه های غربی به خواب رفته اند با صدای مهیب ترس و ترور از خواب بیدار کند.

کد N1076220