دیدار بازیگران تئاتر و سینما با رئیس مجمع تشخیص/ داریوش کاردان و علیرضا خمسه دست در دست هاشمی

کد N1075610