لحظه ورود هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی فرزندانش محسن و فاطمه هاشمی، برای ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری، وارد ستاد انتخابات کشور شد.

لحظه ورود هاشمی رفسنجانی به وزارت کشوررئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با همراهی فرزندانش محسن و فاطمه هاشمی، برای ثبت نام در انتخابات خبرگان رهبری، وارد ستاد انتخابات کشور شد.

 

 

 

 

 

2727

کد N1075496