سفرای خارجی اینگونه استوارنامه‌شان را به روحانی دادند

کد N1075372