با تصویب مجلس،

شرایط انحلال احزاب بر اساس ماده 19 طرح نحوه فعالیت احزاب مشخص شد

احزاب

شرایط انحلال و نحوه رسیدگی به تخلف احزاب سیاسی بر اساس تبصره ماده 19 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اعاده شده از شورای نگهبان با رأی نمایندگان مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس تبصره 3 رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند 7 قانون و تقاضای انحلال در دادگاه صالح در شرایطی که عنوان جرم سیاسی را داشته باشد به این شکل اصلاح شد که رسیدگی به تخلفات منجر به اعمال بند 7 و تقاضای انحلال احزاب در دادگاه صالح صورت می‌گیرد و در مواردی که جرم مربوط به عنوان جرم سیاسی باشد این رسیدگی با حضور هیأت منصفه موضوع اصل 168 قانون اساسی صورت می گیرد.

همچنین بر اساس اصلاحیه تبصره ماده 2 تبصره 21 در صورت انحلال حزب امور مربوط به تسویه اموال آن با رعایت حقوق دولت زیر نظر دادگاه محل استقرار دفتر حزب با حضور نماینده وزارت کشور و نماینده دادستان انجام می‌شود.

انتهای پیام

کد N1075205