یک نامزد انتخابات مجلس: حامی دکترین احمدی‌نژاد هستم/ می​‌دانم رد صلاحیت می‌شوم

صبح امروز یک فرد کم بینا به نام علیرضا محمدبیگی‌نیا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که خود را احمدی​‌نژادی معرفی می کرد و شعارش «نماینده بدون تبانی» بود.

یک نامزد انتخابات مجلس: حامی دکترین احمدی‌نژاد هستم/ می​‌دانم رد صلاحیت می‌شومصبح امروز یک فرد کم بینا به نام علیرضا محمدبیگی‌نیا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد که خود را احمدی​‌نژادی معرفی می کرد و شعارش «نماینده بدون تبانی» بود.

 

 

 

 

 

2727

کد N1075171