فیلم/ آخرین اظهارات فرزند شیخ زکزاکی قبل از شهادت

سیاسی

بین الملل: فرزند رهبر شیعیان نیجریه، پیش از شهادت در اظهاراتی از وضعیت موجود در این کشور می گوید.

 

 

کد N1075083