تصاویری از تنش در جلسه علنی امروز مجلس

کد N1074999