بر اساس ماده 10 طرح نحوه فعالیت احزاب؛

شرایط و ساختار کمیسیون احزاب مشخص شد

احزاب

با تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس ماده 10 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی شرایط و ساختار کمیسیون احزاب وزارت کشور مشخص شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 10 و در بخش تشکیل شورای احزاب روابط و شرایط تشکیل این شورا در وزارت کشور به این شرح به تصویب رسید:

1-نماینده دادستان کل کشور

2-نماینده رئیس قوه قضاییه

3-یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه

4-معاون سیاسی وزارت کشور

5-دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی که باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بر اساس تبصره 2 این ماده نیز اعضای کمیسیون احزاب وزارت کشور برای مدت دو سال انتخاب شوند و تا معرفی اعضای جدید به کار خود ادامه دهند و بر اساس تبصره 3 اصلاحی نمایندگان موضوع بند 3 که از میان دبیران کل برای عضویت در شورای احزاب انتخاب می‌شوند، به انتخاب دبیران کل احزاب ملی و استانی وبا نصاب اکثریت آراء خواهد بود و نحوه برگزاری این انتخابات بر اساس دستورالعملی است که با پیشنهاد کمیسیون احزاب به تصویب وزارت کشور خواهد رسید.

در تبصره 4 اصلاحی کمیسیون احزاب می‌تواند از نمایندگان سایر سازمان‌ها و افراد صاحب نظر نیز جهت مشاوره دعوت کند و در ادامه این ماده جلسات کمیسیون با حضور 5 نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و همچنین اعتبار مورد نیاز کمیسیون احزاب نیز باید هر ساله در بودجه سنواتی وزارت کشور پیش بینی شود و دریک ردیف مستقل لحاظ شود و درنهایت معاون سیاسی وزیر کشور رئیس این کمیسیون است و نایب رئیس نیز از میان اعضا انتخاب می‌شود و دبیر کمیسیون نیز با پیشنهاد معاون سیاسی وزیر کشور و موافقت اعضا برگزیده می‌شود.

انتهای پیام

کد N1074858