روحانی اینگونه در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد

رئیس جمهور صبح امروز با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات خبرگان از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

روحانی اینگونه در انتخابات خبرگان ثبت نام کردرئیس جمهور صبح امروز با حضور در وزارت کشور برای نامزدی در انتخابات خبرگان از حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرد.

 

 

 

27503

 

کد N1074807