تصویر نامه جان کری به جواد ظریف

محمدجواد ظریف,جان کری

تصویر نامه جان کری، وزیر خارجه آمریکا به ظریف، وزیر خارجه ایران درباره قانون محدودیت سفرها به آمریکا. (متن اصلی)

4949

 

کد N1074219