ثبت‌نام همزمان غرضی در دو انتخابات را ببینید

سیدمحمد غرضی با حضور در وزارت کشور، برای کاندیدتوری در انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

ثبت‌نام همزمان غرضی در دو انتخابات را ببینیدسیدمحمد غرضی با حضور در وزارت کشور، برای کاندیدتوری در انتخابات‌های مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد.

 

 

 

27503

 

کد N1073936