• ۹بازدید
در دیدار با رهبر حزب ملی اسکاتلند

اراکی: متاسفانه کشورهای قدرتمند دنیا حرکتی برای دفاع از مظلومین نمی‌کنند

وبگردی