محمد غرضی نامزد انتخابات مجلس و خبرگان شد

محمد غرضی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری در دور یازدهم بود، با حضور در وزارت کشور برای انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، ثبت نام کرد.

اين خبر کامل مي شود.

2727

کد N1073763