یکی از داوطلبان نامزدی در مجلس: می‌خواهم «شبه مطهری» باشم!

مهدی شیرین پور یکی از چهره​‌هایی است که امروز با حضور در وزارت کشور، برای نامزدی از حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. او می​‎خواست «شبه مطهری» باشد.

یکی از داوطلبان نامزدی در مجلس: می‌خواهم «شبه مطهری» باشم!مهدی شیرین پور یکی از چهره​‌هایی است که امروز با حضور در وزارت کشور، برای نامزدی از حوزه انتخابیه تهران در مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد. او می​‎خواست «شبه مطهری» باشد.

 

 

 

 

 

2727

کد N1073650