اعتراض یک نماینده به بساط پارازیت و دستگاه‌های آلاینده در تهران

خانه ملت نوشت: عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: با جمع کردن بساط پارازیت و سوخت و دستگاه های آلاینده متحرک و غیر متحرک، به داد شهروندان ایران و تهران برسند.

کمال الدین پیرمؤذن در نطق میان دستور خود با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در پرداختی کارکنان گفت: انتظار رشد دستمزد کارگران را داریم. در نطق وي آماده است:

به عنوان نماینده همراه ملت و حامی دولت، انتظار دارد شهردار تهران و عموم بخش های دولتی، یار راستین، خانم دکتر ابتکار با کفایت باشند و با همکاری موثر بین بخشی و تزریق اعتبارات با توسعه مترو و گسترش فضای سبز و با جمع کردن بساط پارازیت و سوخت و دستگاه های آلاینده متحرک و غیر متحرک، به داد شهروندان ایران و تهران برسند.

انتظار دارد، دولت، در اسرع وقت، عدالت در پرداختی های کارکنان دولت را مجدانه در برنامه کاری خود قرار دهد. در خطه ما، یک آموزگار سالخورده با مدرک دکتری، ماهانه کمتر از دو و نیم میلیون تومان، حقوق دریافت می کند لیکن یک پزشک عمومی جوان، بالغ بر ده میلیون تومان، دریافتی دارد.

انتظار دارد، دولت در جهت حمایت از کشاورزان، در اولویت، به جد تمدید ارائه مشوق حمایتی صادرات سیب زمینی و با خرید و ذخیره سازی توافقی سیب زمینی توسط سازمان تعاون روستایی موافقت لازم به عمل آورد.

انتظار دارد، دولت، سرمایه گذاری های خارجی در پسا تحریم را به مناطق محروم، مرزی و کمتر توسعه یافته گسیل دارد تا ظرفیت های شغلی برای خیل جمعیت عظیم بیکاران جوان، این مناطق فراهم آید.

انتظار دارد، حداقل دستمزد سال 95 کارگران زحمت کش دو نیم میلیون تومان، تعیین و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به میزان در خور توجه، افزایش یابد.

بساط تندروی در دانشگاه ها را جمع و رسانه ملی، در جهت افزایش مشارکت مردمی، گرم کردن، تنور انتخابات را در برنامه کاری خود قرار دهد.

هم اصلاح طلبان و عموم اصولگرایان، با تندروهای دو جناح فاصله گرفته و رقابت سالم انتخاباتی را فراهم آورند.

مدار رفتار همه صاحب منصبان، قانون، که خواست واقعی ملت است باشد و امروز هیأت رئیسه مجلس، تذکر کتبی اینجانب، مطهری و تابش را در خصوص اظهارات سخیف منتسب به یک مسئول نظامی، در مورد چهره محبوب مردمی و رئیس اسبق دولت، که تفکر ایشان همواره مقوم وحدت و صلح و مدارا در جامعه است، قرائت نماید.

2727

 

 

کد N1073649