ترکیه به دنبال احداث خط لوله برای دریافت گاز از اسرائیل است

یک روزنامه ترکیه نوشت: اگر روابط آنکارا با تل آویو عادی شود، این مساله موجب کاهش وابستگی ترکیه به گاز روسیه خواهد شد و ترکیه بخشی از گاز مورد نیاز را از اسرائیل دریافت خواهد کرد.

کد N1073540