شرایط ورود نمایندگان به مجلس بدون برگزاری انتخابات در مرحله دوم مشخص شد

خانه ملت نوشت: نمایندگان مردم در خانه ملت،‌ موافقت کردند اگر تعداد نامزدهای باقی‌مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می‌یابند.

نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره 1 و تبصره 8 ماده 9 این طرح موافقت کردند.

بر این اساس نمایندگان با 122 رای موافق، 12 رای مخالف، و 5 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس با تبصره های 1 و 8 ماده 9 طرح مذکور موافقت کردند.

گفتنی است در اصلاح تبصره 1 این طرح آمده است: اگر تعداد نامزدهای باقی مانده مساوی یا کمتر از نمایندگان مورد نیاز باشد، انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و نامزد یا نامزدهای مذکور با همان تعداد آرای مکتسبه مرحله اول به مجلس راه می‌یابند.

همچنین در اصلاح تبصره 8 این طرح نیز آمده است: در انتخابات الکترونیکی با تایید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می‌شود. همچنین در صورت برگزاری همزمان چند انتخابات، در هر شعبه اخذ رای از یک دستگاه به طور مشترک برای تمامی انتخابات در اخذ رای و شمارش آرا با تایید شورای نگهبان استفاده می‌شود.

2727

 

 

کد N1073513