قاضی صلواتی اعلام کرد

مهلت یک‌ماهه دادگاه به زنجانی برای تسویه بدهی شرکت نفت

دادگاه بابک زنجانی

رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب اعلام کرد که دادگاه با تقاضای مهلت برای تسویه بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت موافق کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی ابوالقاسم صلواتی در پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی، گفت: با عنایت به تقاضای وکیل‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: امیدواریم ظرف این مدت بدهی‌های متهم با شرکت HK و شرکت نفت تسویه شود.

انتهای پیام

کد N1073494