رقابت چهره‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری

از آخرین باری که انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد 9 سال گذشته و اسفندماه امسال شاهد برگزاری پنجمین دور از انتخابات این مجلس خواهیم بود.

رقابت چهره‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبریاز آخرین باری که انتخابات مجلس خبرگان برگزار شد 9 سال گذشته و اسفندماه امسال شاهد برگزاری پنجمین دور از انتخابات این مجلس خواهیم بود.

 

 

 

تهیه و تدوین: یاسمین محمدی

27306

 

کد N1073373