فیلم/ ترور «سمیر قنطار» در حومه دمشق

سیاسی

بین الملل: سمیر قنطار مبارز خستگی ناپذیر حزب الله لبنان شب گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق به شهادت رسید.

فیلم/ ترور «سمیر قنطار» در حومه دمشقبین الملل: سمیر قنطار مبارز خستگی ناپذیر حزب الله لبنان شب گذشته در حمله رژیم صهیونیستی به حومه دمشق به شهادت رسید.

کد N1073328