کاندیداتوری آیت الله ری شهری برای مجلس خبرگان

آیت الله ری شهری کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان شد.

کد N1073275