• ۸بازدید

کاندیداتوری آیت الله ری شهری برای مجلس خبرگان

آیت الله ری شهری کاندیدای پنجمین دوره مجلس خبرگان شد.

وبگردی