در جلسه علنی امروز صورت می گیرد؛

بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری در دستور کار مجلس

سیاسی

بررسی لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاد در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۵ نماینده آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه است.

امروز همچنین نمایندگان گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاد که از صحن به کمیسیون ارجاع شده بود را نیز بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و پاکستان نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین ایران و قبرس را نیز بررسی خواهند کرد.

در همین خصوص لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و قبرس نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین لایحه معاهده انتقال محکومین به حبس میان ایران و چین را نیز بررسی می‌کنند.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نیز در دستور کار صحن قرار دارد.

وکلای ملت امروز همچنین گزارش کمیسیون شوراها در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را بررسی خواهند کرد.

کد N1072937