دعوای بین محمدهای خاندان سعودی بالا می گیرد؟افشاگری های تازه مجتهد درباره ولیعهد و جانشینش

تسنیم نوشت: وزیر دفاع عربستان سعودی قصد دارد به منظور تصرف بودجه ویژه پرونده مبارزه با تروریسم وزارت کشور عربستان سعودی، این بودجه و پرونده آن را از آن خود سازد.

کد N1072714