با حضور در وزارت کشور:

آیت الله امینی برای حضور در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد

سیاسی

آیت الله ابراهیم امینی عضو فعلی خبرگان رهبری، داوطلب نمایندگی انتخابات مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی عضو مجلس خبرگان رهبری، با حضور در وزارت کشور برای دور پنجم انتخابات خبرگان ثبت نام کرد.

وی داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران است.

بناباین گزارش از شروع آغاز ثبت نام انتخابات خبرگان ۱۲۱ داوطلب در سراسر کشور در این سه روز ثبت نام کرده اند.

ثبت نام انتخابات خبرگان تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ادامه دارد.

کد N1072170