ورود رزمناو پیشرفته روسی در سواحل سوریه را ببینید

با ورود رزمناو بزرگ ماسکوا به آب‌های ساحلی سوریه، عملیات هوایی نیروهای روسی تحت حمایت پدافندی این رزمناو پیشرفته قرار گرفت.

ورود رزمناو پیشرفته روسی در سواحل سوریه را ببینیدبا ورود رزمناو بزرگ ماسکوا به آب‌های ساحلی سوریه، عملیات هوایی نیروهای روسی تحت حمایت پدافندی این رزمناو پیشرفته قرار گرفت.

 

 

 

 

 

خبرنگاران خارجی از رزمناو ماسکوا، ناو جلودار ناوگان دریای سیاه روسیه که اکنون پایگاه هوایی "حمیمیم" و نواحی اجرای عملیات هوایی روسیه در سوریه است و تحت پوشش دفاعی خود قرار داده، بازدید کردند ، از جمله خبرنگاران سی ان ان ، شین هوا رویترز و دیگر خبرگزاری های معتبر برای آشنایی با کارکرد این رزم ناو و پوشش خبری این رویدار وارد سوریه شدند.

منبع: راشاتودی

310 50

کد N1071791