فیلم/ حضور بشار اسد در کلیسای دمشق

سیاسی

بین الملل: رئیس جمهور سوریه برای شرکت در مراسم سال نوی مسیحیان، در کلیسای دمشق حاضر شد.

فیلم/ حضور بشار اسد در کلیسای دمشقبین الملل: رئیس جمهور سوریه برای شرکت در مراسم سال نوی مسیحیان، در کلیسای دمشق حاضر شد.

کد N1071474