پیش نویس قطعنامه شوری امنیت درباره سوریه به تصویب رسید

پیش نویس قطعنامه شوری امنیت درباره سوریه به اتفاق آراء از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از صفحه خبرگزاری فرانسه در توئیتر شورای امنیت پیش نویس قطعنامه ای را تصویب کرده است که قرار است به بحران سوریه پایان دهد.

4949

کد N1071248